Integritetspolicy

Uppdaterad 2018-05-25Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in och hur den används.


Hundvision AB, 559139-0603, Konstgjutarvägen 56, 121 44 Johanneshov är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Personuppgifter vi behandlar

 • Namn, Adress, E-postadress, Mobil, Telefonnummer


Ändamål

 • Leverans av beställda tjänster och hantering av betalningar
 • Bokföring


Rättslig grund:

 • Rättslig förpliktelse – Bokföringslagen


Lagringsperiod:

 • 7 år pga bokföringslagen
 • Kunduppgifter av Inaktiv kund tas bort efter 24 månader i vissa fall sparas uppgifterna enligt bokföringslagen


Delar vi dina personuppgifter med någon?

 • Hundvision AB kommer aldrig sälja eller dela dina personuppgifter med tredje part.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 • För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder.
 • Personuppgifter är begränsad till relevant personal vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.


Dina rättigheter

 • Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig.
 • Vill du göra någon ändring av uppgifterna (t.ex. för att du anser att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta) gör du det enklast genom att kontakta oss.
 • Om du anser att Hundvision AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ser vi helst att du kontaktar oss, men du kan även kontakta Datainspektionen.


Radering av vissa uppgifter

 • Du har rätt att begära att Hundvision AB raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Hundvision AB samlade in personuppgifterna för,
 • Undantag när det inte går att radera är tex enligt bokföringslagen som vi måste följa.Ändringar i integritetspolicyn

 • Hundvision AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras av Hundvisions AB på ett sätt Hundvision AB finner lämpligt.


Kontaktuppgifter

Hundvision AB

Konstgjutarvägen 56

121 44

Johanneshov


Tel: 073 38 16 903

Mail: ln@hundvision.se