Linda Penttilä har hållit flertalet kurser med detta innehåll. 

Väldigt roligt även för de yngre förarna!

Att lära hunden konster är väldigt roligt.

Kursen innehåller många olika tips på inlärning av trix och konster.


Du lär dig kunskaperna för att lära in konster som tricks och trix:

Tass/ give me five

Krypa

Skäms

Sitt fint

Dansa

Peka ut dina 5 fingrar

Rulla runt

Boka in oss för en hel- eller halvdags kurs!